SUNDAY, FEBRUARY 18, 2018
Vārda dienu šodien svin: Donats, Konstance

Studentu korporācijas Ventonia mērķi un uzdevumi cieši saistīti ar latviešu tautas izglītības un Latvijas valsts brīvības, tautas vienības garu un nemitīgu uzplaukumu. Izglītība, centība, draudzība un goda apziņa ir korporācijas darbības mērķu pamatā. Latviešu tautas brīvības cīņu piemiņa ir ne tikai svēts pienākums, tā izaug korporācijas nodarbībās - kopapziņas pausmē, Tautas kopības augsmē!

Mūžu mūžos latviešu tautā dzīvs staros
teiksmu varoņa Lāčplēša brīvības gars!

Ik korporācijas students un studijas beidzis - filistrs arvien mācās un strādā mūžu mūžos brīvai Latvijai, latviešu tautas krāšņai kultūrai un saimnieciskās dzīves nemitīgai augšupejai. Izglītība, ko iegūstam, ir visas Tautas īpašums, to mēs apzināmies, ar to mēs ceļam savas valsts spēku un nākotnes ieceres arvien labākai, skaistākai sabiedrībai un draudzībai ar citām tautām. Korporācija mums sniedz šo apziņu korporācijas mērķos, nodarbībās un mīlestības pausmē Latviešu tautas vienībai. Izglītība un draudzība ir mūsu spēks, gods - mūsu tikums, cilvēcība - mūsu taisnība.
Ik korporācijas biedrs aug visu mūžu sadraudzības saietos, arvien jaunas atziņas vērtējot un gūstot - savas dzīves, izglītības un Latvijas valsts spēkam un latviešu tautas laimei.

"Kopapziņā" Fil! Valters Bodnieks, 1939-II